فیلمی در مورد: آموزش نحوه باز کردن قفل آویز رمز دار

آموزش نحوه باز کردن قفل آویز رمز دار


در این فیلم آموشی کوتاه نحوه باز کردن قفل آویز رمز دار آموزش داده شده است . با مشاهده این فیلم می توانید ساختار قفلهای آویز کوچک رمز دار و نحوه دادن رمز به آنها را مشاهده فرمائید.


دریافت فایل ویدئو