فیلمی در مورد: عملکرد کلید داخل قفل

عملکرد کلید داخل قفل


عملکرد کلید داخل قفل چگونه است. در این فیلم کوتاه می توانید این مساله را به روشنی مشاهده نمایید. معمولا قفل ها دارای یک سری ساچمه می باشند که شیارهای کلید مسئولیت جفت کردن آنها را دارند و تا زمانی که اصطلاحا ساچمه ها جفت نشوند این قفل باز نخواهد شد.


دریافت فایل ویدئو