فیلمی در مورد: قفل آویز

قفل آویز


این آموزش از یک قفل شفاف استفاده می کند تا به شما نحوه انتخاب قفل و نحوه عملکرد قفل را نشان دهد. مهارت سرگرم کننده برای تسلط و ایده اگر کلید خود را گم کرده اید!


دریافت فایل ویدئو