فیلمی در مورد: تشخیص کیفیت و امنیت قفل آویز

تشخیص کیفیت و امنیت قفل آویز


در این فیلم می توانیند مشاهده کنید که به راحتی امنیت قفل آویز را می توان با یک تست ساده تشخیص داد. قفل های آویز که امنیت بالاتری دارند با ابزار کلید سازی به این راحتی ها باز نمی شوند. در اصطلاح کلید سازی ستون ساچمه ها به صورت زیگزاگ دارای انحنا می باشد و معمولا دارای چهار ردیف ساچمه در جهات مختلف می باشند و همگی ضد اسید هستند.


دریافت فایل ویدئو