فیلمی در مورد: نحوه باز کردن درب خودرو با یک تکه نخ

نحوه باز کردن درب خودرو با یک تکه نخ


در این فیلم نحوه باز کردن خودرو با استفاده از یک تکه نخ نمایش داده می شود. شما می توانید در هنگامی که در جایی گیر کرده اید به راحتی درب خودروی خود را با این روش باز کنید.


دریافت فایل ویدئو