فیلمی در مورد: آموزش نحوه بازنشانی کد کلید کد دار

آموزش نحوه بازنشانی کد کلید کد دار


در این فیلم آموزشی نحوه باز نشانی مجدد کد کلید ریموت خودرو که ممکن است در اثر عوامل پارازیت و یا ضربه پاک شده باشد آموزش داده می شود. با این روش در برخی از خودرو ها می توانید کد را مجددا ریست نمایید و از کلید خودرو استفاده نمایید.


دریافت فایل ویدئو