فیلمی در مورد: قفلهای رمز دار

قفلهای رمز دار


در این فیلم کاربرد قفلهای رمزدار نمایش داده شده است. این قفلهای رمز دار به گونه ای طراحی شده اند که می توانید به راحتی رمز آنها را عوض کرده و حتی سیلندر داخلی قفل را برای امنیت بیشتر از ساختار قفل جدا کنید و با خیال راحت به کارهای روزمره بپردازید.


دریافت فایل ویدئو