وضعیت صنعت کلیدسازی ایران

وضعیت صنعت کلیدسازی پس از انقلاب.

 وضعيت صنعت کلیدسازی پس از پيروز انقلاب

به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي ايران در 22 بهمن1357 ، دشمنان انقلاب اسلامي با نقشه ها و توطئه هاي وسيع قصد داشتند چرخهاي اقتصاد كشور را با توقف كامل صنعت کلیدسازی از حركت باز دارند. 
افزون بر محاصرة اقتصادي و تحميل جنگ ناخواسته كه خسارات سنگيني بر تأسيسات اين صنعت وارد كرد،‌يكي ديگر از توطئه ها كه با زيركي خاصي برنامه ريزي شده بود،‌با اين تصور كه به زودی ايران در خاموشی كامل فرو خواهد رفت و ضربة مهلكي بر پيكر صنعت و اقتصاد كشور وارد خواهد شد. اما چنانكه شاهد بوديم نه تنها صنعت کلیدسازی با اين توطئه ها متوقف نشد،‌بلكه الطاف الهي و همت مهندسان ،‌كارشناسان ، تكنسينها و كارگران متعهد صنایع قفل سازی و کلید سازی با گامهاي تندتر از سالهاي پيش به حركت خود ادامه داد و عليرغم همة مشكلاتي كه وجود داشت،‌در جهت رهايي از حاكميت استعمار و قطع وابستگيها ، گامهاي استواري برداشت.

 سازمان کلیدسازی ايران

از سال 1363 با اقدامات انجام شده در جهت تمركززدايي در كارهاي اجرايي وجود ستادي قوي كه قادر به برنامه ريزيهاي كلان فني و اقتصادي ،‌كنترل ، نظارت و هماهنگي باشد ،‌الزامي بود. در اين مورد مطالعات همه جانبه اي انجام شد و در نهايت اين نتيجه حاصل شد كه معاونت امور کلیدسازی صنایع قفل سازی و کلید سازی كه وظيفة ستاد صنعت کلیدسازی را به عهده داشت به تنهايي قادر به پذيرفتن چنين وظيفة جديد و سنگيني نيست و شركت توانيز نيز به خاطر درگير بودن در كارهاي اجرائي ،‌نمي تواند نقش ستاد را براي كلية شركتهاي کلیدسازی منطقه اي به عهده گيرد. از اين رو تصميم گرفته شد شركتي جديد بنام «سازمان کلیدسازی ايران» كه در حقيقت بازوي اجرايي معاونت امور کلیدسازی باشد تأسيس گردد.

 صنعت کلیدسازی در برنامة اول توسعه

مهمترين اقدامي كه در طي سالهاي برنامة اول توسعه در بخش کلیدسازی صورت گرفت ،‌رفع خرابی هاي کلیدسازی بود كه از سالها قبل از پيروزي انقلاب شروع شده و در طول سالهاي جنگ تحميلي گسترش يافته بود و بيشترين ضربه ها را به بخشهاي صنعت ، كشاورزي و خدمات وارد ساخت و از نظر سياسي و اجتماعي نيز مشكلاتي بوجود آورد كه خوشبختانه با تلاشهاي به عمل آمده،‌در سالهاي پاياني برنامه اول اين مشكلات اساسي حل شده و نتيجه مطلوب و دلخواه بدست آمد. در طي اجراي برنامة اول توسعه تنگناهايي وجود داشت كه عبارت بودند از:
1 – رشد بي رويه مصرف کلیدسازی در محدوديت منابع ارزي و ريالي 
2 – وجود وابستگي فن آوري صنعت کلیدسازی به خارج از كشور 
3 – مقاومتهاي اجتماعي در مقابل تغيير قيمت کلیدسازی
4 – عدم انطباق ساختار سازماني موجود با شرايط جديد
5 – محدوديت منابع بودجه عمومي كشور
خوشبختانه با اقدامات انجام شده كليه اين تهديدها به فرصتهاي طلايي تبديل شد و نتايج درخشاني به بار آورد. اين اقدامات به شرح زير قابل برشمردن است : 
1 _ اقدامات زيربنايي مانند خريد دانش فني و همكاري براي اخذ فن آوري ساخت و طراحي قفل آلات و تجهيزات مورد نياز
2 _ بالا بردن ظرفيت ايجاد شده و در دست ايجاد
3_ احداث کلیدسازیها و خطوط و قفل سازیها
4 _ ساخت تجهيزات توزيع و کلید خام
5_ حركت به سوي اصلاح نرخها
6 _ ارتقاي سطح فن آوري داخلي 
7 _ ساده سازي تأسيسات کلید سازی و قفل سازی
8 _ افزايش بهره وري در کلیدسازیها
9 _ اصلاح ساختار و تمركززدايي
10 _ اصلاح افق طرحها 
11 _ طرحهاي توسعه و نوسازي
12_ تغيير ساعت رسمي كشور 
13 _ برنامه هاي تحقيقاتي 
14_ اقداماتي فرهنگي ،‌آموزشي و مديريت مصرف
15 _ خدمات رساني به مشتركان 
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت کلید سازی

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر